Winkelwagen

Er zijn geen producten in uw winkelwagen.
Blog

EN normering & CE markering klimmaterialen

Wanneer er gebruik gemaakt wordt van PPE (Personal Protective Equipment - klimmateriaal)  is door de Arbo gesteld dat ieder artikel:

 • valt onder een bepaalde EN-norm
 • voorzien is van een CE-markering
 • is vastgelegd in een conformiteitverklaring
 • voorzien is van een technische gebruikshandleiding
 • is geproduceerd onder een Europees erkend kwaliteitssysteem (ISO)

Europese Norm (EN-Norm)

Op verzoek van de verzekeringsmaatschappijen werd de Europese Norm geïntroduceerd. Binnen deze Europese Normen zijn o.a. voor alle artikelen die worden aangeduid als PPE voorwaarden vastgesteld. De fabrikant dient zich te houden aan deze gestelde eisen.

Binnen de categorie klimmaterialen zijn er verschillende EN-normen voor;

 • Sportklimmen
 • Industrieel klimmen / veilig werken op hoogte

Voorbeeld: een leeflijn + schokabsorber die ontwikkeld is voor de klimsport een andere EN-norm dan een (op het oog) vergelijkbare variant die ontwikkeld is t.b.v. veilig werken op hoogte.

Overzicht EN Normen

Aangezien OutdoorPro zich voornamelijk richt op de sportbranche vindt u hieronder een overzicht terug van de meest voorkomende EN normen binnen de klimsport.

Europese Norm (EN)* Omschrijving Voorbeeld
EN 341 Afdaalapparaten Petzl  I’D S
EN 355 Valschokdempers Petzl Absorbica
EN 361 Harnasgordels Petzl Newton
EN 362 Koppelingen / Veiligheidshaken Petzl OK Triact Lock
EN 365 Gebruiksaanwijzingen Technische handleiding
EN 566 Bandlussen Petzl Anneau
EN 567 Stijgklemmen Petzl Ascension
EN 813 Zitharnassen &  toebehoren Petzl Falcon
EN 892 Dynamisch touw Beal Wall Master
EN 958 Klettersteig sets Petzl Scorpio
EN 1891 Semi-statisch touw Beal Antipodes
EN 12275 Veiligheidshaken Petzl William Scew Lock
EN 12277 Klimgordel Petzl Pandion
EN 12278 Katrollen Petzl Tandem Speed
EN 12492 Helmen Petzl Panga
EN 15151 Zekerapparaten Petzl GriGri
EN 15567-1 Ropes Courses:
Vervaardiging & veiligheidseisen
 
EN 15567-2 Ropes Courses:
Bedieningseisen (uitvoer)
 

 

*Bij het NEN te Delft (www.nen.nl) kunt u de verschillende EN-bladen opvragen en aanschaffen.

Het NEN begeleidt als onafhankelijke partner bij het maken van afspraken over producten, werkwijzen en diensten, en publiceert deze. In Nederland is NEN het nationale normalisatie-instituut.
 

Industriële normen tbv veilig werken op hoogte

Een uitgebreid overzicht van de industriële normen vindt u terug op de website van ons andere label: www.safetypro.nl.

Deze industriële normen zijn bijvoorbeeld interessant wanneer u op zoek bent naar een geschikte klimuitrusting om een rescue/interventie uit te kunnen voeren in een klimpark. Onder de categorie Werken & Redden vind u materialen die geschikt zijn voor deze werkzaamheden.

CE – markering

Naast de EN-norm waar een product aan dient te voldoen dient ieder product te zijn voorzien van een CE-markering. Deze CE-markering is géén norm, maar een bevestiging dat het product;

 • Voldoet aan de gestelde EN-normen. De keuring hierop gebeurd door een onafhankelijk erkend Europees keuringsinstantie;
 • Beoordeeld is conform de conformiteitsbeoordelingsprocedures

De Petzl Absorbica bijvoorbeeld is voorzien van:

 • EN 355 > Normering waar een valschokdemper aan moet voldoen
 • CE 0197 > Bewijs dat het ontwerp van dit artikel is gekeurd door keuringsorganisme 0197 waarbij is vastgesteld dat het ontwerp van de Petzl Absorbica voldoet aan de eisen die horen bij de EN 355.

Belangrijk: Deze CE – keuring is géén bewijs dat het betreffende individuele product is gekeurd, maar heeft betrekking op het algemene product / ontwerp.

Samengevat:
Producten die worden aangeduid als PBM moeten voldoen aan de gestelde Europese EN-Normen. De producten met deze EN-normen moeten daarbij voorzien zijn van een CE-keurmerk dat aangeeft dat het betreffende artikel ook daadwerkelijk aan deze EN-norm voldoet.

Overige product documentatie

Conformiteitverklaring
Een conformiteitverklaring is een document waarin is vastgelegd dat het betreffende artikel is geproduceerd conform de gestelde EN-norm(en) en CE-gekeurd is. Dit document betreft dus een officieel  “verklaringsbewijs”. Deze verklaringen zijn niet online te vinden maar kunt u bij ons opvragen door contact met ons op te nemen.

De volgende gegevens dienen terug te komen op een conformiteitverklaring:

 • Unieke identificatie van de conformiteitverklaring
 • Adresgegevens van de uitgever van de conformiteitverklaring
 • Identificatie van het product waar de verklaring betrekking op heeft (bijvoorbeeld het artikelnummer)
 • Verklaring van conformiteit
 • Een volledige lijst met richtlijnen, standaarden en andere specifieke vereisten
 • Plaats en datum van uitgifte
 • Naam en handtekening van een bevoegd persoon, handelend namens de uitgever
 • Van toepassing zijnde beperkingen van de geldigheid van de conformiteitverklaring
 • Noodzakelijke aanvullende informatie zoals de naam en adres van de conformiteitsbeoordelende instantie inclusief vermelding van rapport- of certificaatnummers en datum van uitgifte

Technische gebruikshandleiding
Ieder artikel dient voorzien te zijn van een technisch fische. In deze gebruikshandleiding kunt u terugvinden hoe het betreffende artikel gebruikt dient te worden en wat de maximale belastingen zijn.

Europees erkend kwaliteitssysteem (ISO 9001:2000)
ISO 9001-2000 is dé internationaal geaccepteerde standaard voor kwaliteitsmanagementsystemen. Deze norm geeft de eisen weer die door een organisatie gebruikt kunnen worden om klanttevredenheid te verhogen door zowel te voldoen aan de eisen van de klant als aan wet- en regelgeving.
Petzl is bijvoorbeeld ISO 9001:2000 gecertificeerd. Dit geeft de gebruiker de garantie dat:

 • De productie aan hoge kwaliteitseisen voldoet waardoor kwaliteit wordt gewaarborgd
 • De productie is geautomatiseerd maar door menselijk handelen wordt gecontroleerd