Winkelwagen

Er zijn geen producten in uw winkelwagen.
Blog

EN 15567 Veiligheidsnorm voor klimpark en klimbos

Speciaal voor de zogeheten ropes courses (touwbanen, klimparken, klimbossen etc.) is er een EN-norm ontwikkeld; de EN 15567.

De EN 15567 is onderverdeeld in twee delen:

  • Deel 1: Vervaardiging en veiligheidseisen (constructie)
  • Deel 2: Bedieningseisen (uitvoer)

In deze norm valt terug te lezen waaraan de constructie van een park en de wijze van operationele uitvoer minimaal moet voldoen volgens de EN 15567 veiligheidsnorm. De controle op deze richtlijn wordt tijdens een openings- of jaarlijkse inspectie uitgevoerd. In de norm zelf valt meer terug te lezen over deze- en andere periodieke inspecties en of deze wel/niet verplicht zijn.

Richtlijn of wetgeving?

Op moment van schrijven (augustus 2015) is het géén wettelijke verplichting voor ropes courses om aan deze EN 15567 te voldoen, maar geldt deze als een richtlijn;

  • Door te voldoen aan de richtlijnen van de EN 15567  kunnen rope courses zich kwalitatief onderscheiden
  • Veel verzekeringsmaatschappijen stellen deze EN 15567 als verplichting, of rekenen een stevige verhoging in de premie(s) wanneer men niet voldoet aan de richtlijnen
  • Organisaties zoals de VeBON (Vereniging van Buitensport Ondernemingen Nederland) verplichten ropes courses te voldoen aan de EN 15567 richtlijn om in aanmerking te komen voor een lidmaatschap

Online aanschaf van EN 15567

De volledige EN 15567 kunt u online bestellen via het NEN (NEderlandse Norm). NEN begeleidt het gehele normalisatieproces. Van het bijeenbrengen van partijen, het maken en vastleggen van de afspraken en het bieden van hulp bij de toepassing van de normen. Om deze diensten te kunnen bekostigen betalen alle belanghebbenden partijen die aan tafel zitten voor het normalisatieproces, en u als gebruiker voor normen en trainingen.

NEN is een stichting en heeft geen winstoogmerk.

De EN 15567 (Deel 1 & 2) kunt online aanschaffen via de volgende pagina's:

Keuren PPE / inspectie klimmateriaal

In het tweede deel van de EN-15567 norm staat o.a. omschreven dat de klimspullen (PPE) periodiek geïnspecteerd moeten worden door een competent persoon, gekwalificeerd in de inspectie van PPE.

Voorwaarde is dat de personen die deze periodieke inspectie van PPE/klimspullen uitvoeren "competent" zijn. Dit kan zijn in de vorm van aantoonbare ervaring of door in het bezit te zijn van een certificaat Keurmeester Valbeveiliging.

Via ons industrieel label SafetyPro verzorgen wij een dergelijke opleiding. Speciaal voor de sport-branche organiseren wij periodiek aangepaste opleidingen, gericht op de regelgeving en materialen die betrekking hebben op ropes courses. Klik hier voor meer informatie

Heeft u vragen of behoefte aan advies, neem dan contact met ons op.